Sunday, 9 May 2010

Dewan Budaya ( Pembangunan Seni Budaya ) USM

Dewan Budaya ( Pembangunan Seni Budaya ) USM , Pulau Pinang merupakan sebuah Pusat Kecemerlangan di bidang Kebudayaan dan Kesenian di Universiti Sains Malaysia. Ditubuhkan pada tahun 1994. Dewan Budaya menyediakan ruang dan tempat kepada pelajar dan staf untuk melaksanakan segala aktiviti yang berkaitan dengan bidang kebudayaan. Fungsinya tidak sahaja menjalankan aktiviti serta menyediakan perkhidmatan di bidang kebudayaan dan kesenian tetapi mencakupi ruang lingkup yang berkaitan dengan bidang keilmuan sama ada melalui penyelidikan, pendidikan, seminar , kursus atau bengkel - bengkel tertentu.  Di ketuai oleh seorang Timbalan Dekan Pembangunan Seni Budaya - Encik Mohamed Omar Bidin. Terdapat 5 orang Pegawai Kebudayaan yang mengetuai unit masing - masing iaitu Encik Mohd Yusof Bakar ( Pameran ), Puan Noraza Abd Aziz ( Penyelidikan ), Encik Norhelmi Othman ( Pendidikan ) , Puan Ramnah Ramli ( Persembahan ) dan Encik Ahmad Hashim ( Pengembangan Budaya ).Manakala Bahagian Pentadbiran diketuai oleh Encik Mahizan Mahamud.

                                                                                                                   

No comments:

Post a Comment